ЕДИС СОФТУЕР ЕООД е специализирана в разработването на програмни продукти за управление на бизнеса - счетоводство, търговска дейност, складово стопанство, калкулации, ресурсно планиране, индивидуални и интегрирани софтуерни решения, счетоводен и икономически софтуер, системна интеграция.
Разработените системи са отворени за връзка с програмни продукти на клиентите, неразработени от ЕДИС СОФТУЕР ЕООД, което позволява изграждането на комплексни информационни системи, максимално удовлетворяващи специфичните потребности на потребителите
Създадена е дългогодишна дистрибуторска мрежа с представители в следните градове: Пловдив, София, Варна, Бургас, Русе, Хасково, Велико Търново, Кърджали, Пазарджик, Харманли, Самоков, Карлово, Свиленград.

НОВОСТИ


     Основни възможности:
 • оперативна счетоводна система с удовни възможности за автоматизиране на рутинни операции.
 • складово стопанство.
 • валутни операции.
 • разчети с доставчици и клиенти в лева и валута.
 • автоматично изписване на отчетната стойност на продадените активи.
 • отчитане на ДДС;
 • разнообразни аналитични и синтетични справки и отчети; 
 • генериране на собствени отчети;
 • импорт на данни от други системи    ;
 • отпечатване на  документи- фактури, известия, приходни и разходни касови ордери, водене на касова книга;
 • директен експорт в MS Excel, MS Word, HTML
       Пробвайте !


Create your own web pages in minutes...
Copyright 2017 EDIS Software Ltd. All Rights Reserved.
НАЧАЛО         ПРОДУКТИ         ЦЕНИ         АКТУАЛИЗАЦИИ         ПРОБНИ ВЕРСИИ         КОНТАКТИ         ПОЛЕЗНО
АКТУАЛНИ ВЕРСИИ


13.04.2017
ЕДИС-АСО 7.2.4.17.04.13
Професионална версия


5.04.2017
ЕДИС-АСО 7.2.4.17.04.13
Стандартна версия


13.04.2017
ЕДИС-АКТИВ 4.0.27.17.04.13


27.03.2017
ЕДИС-ФАКТУРИ 2.6.5.17.03.27
ЕДИС-АСО 7

Интегрирана счетоводна система

Изтеглете 30-дневна пробна версия

Поръчайте сега.....
ПОЛЗВАЙТЕ ЕДИС-АСО В ОБЛАКА....
ЕДИС-АСО 7
ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ


 С ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ДДС И ПРАВИЛНИКА
 ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.
АКТУАЛИЗАЦИИ НА ЕДИС-АСО ВЪВ ВРЪЗКА