Create your own web pages in minutes...

В ЕДИС-АСО 7.5 са включени промените в ЗДДС и Правилника за неговото прилагане в сила от 01.01.2019 год.:

Промени в модула за отчитане на ДДС.
 • Отложено начисляване на ДДС при внос на стоки по чл. 167а от ЗДДС и свързаните с това промени в съдържанието на файловете по давани към НАП и печатните форми  на дневниците на покупките и продажбите.
 • Промяна в издаването на различни видове протоколи свързани с отчитането на ДДС и включване на нови протоколи за корекции на ДДС по чл. 78, 79, 79а и 79б от ЗДДС.
 • Включен е модул за отчитане на облагането на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица установени в Европейския съюз с използване на специалния режим за съкратено обслужване от едно гише (MOSS).
 • Нови възможности във функцията за анализ на дневниците по ДДС от меню ДДС на ЕДИС-АСО.

Функционални разширения и допълнения.
 • Оптимизиран е достъпа на програмата до базата данни при избора на фирма и период. Извършената проверка за направените актуализации се записва в базата данни и тази проверка не се прави повече при влизането във фирмата.
 • Включена е възможност програмата да бъде стартирана локално и да се свързва към сървъра помощта на данни записани в свързващ файл с името NETLINK.TXT.
 • При издаване на международни фактури е включена опция за определяне на броя на десетичните знаци за валутната цена.
 • Направена е промяна във функцията за преизчисляване на отчетната цена.
 • В номенклатурите на контрагентите е включена опция за проверка за дублираните контрагенти без да се проверя за наличието на документи за тях за текущата година;
 • В аналитичните ведомости е включена опция даваща възможност да бъдат показани ЕИК и кода на контрагента..
 • Направена е промяна в полетата при импорта на плащания във валута (Професионална версия).


ВНИМАНИЕ!
Тази версия е безплатна само за клиенти с договори за Софтуерен абонамент за ЕДИС-АСО 7 Професионална и Стандартна версия за 2019 год. и клиентите закупили нов лиценз за ЕДИС-АСО 7 Професионална или Стандартна версия след 01.06.2018 год.  В това число не влизат клиентите направили актуализация от предходни версии към ЕДИС-АСО 7 Професионална или Стандартна версия.
За цените за актуализация моля посетете ценовата листа.


ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА

1. Ръководство за изтегляне на актуализацията.

2. Изтеглете съоветния пакет за актуализация в зависимост от инсталираната версия:

- ЕДИС-АСО 7.5  Професионална версия

- ЕДИС-АСО 7.5  Стандартна версия

в папката, в която е инсталирана текущата версия на ЕДИС-АСО 7 и го стартирайте.
За повече информация относно актуализацията, моля прочетете оттук.
Същата информация ще можете да прочетете и от файла ASO75Update.pdf, който ще бъде отворен преди разархивирането на актуализацията.

ВНИМАНИЕ!
За разработката на тази версия са използвани нови инструменти, които осигуряват подобрена
функционалност при работа под Windows 10. Особеност на новата среда за разработка е
включената по подразбиране опция за автоматично преминаване към установената по
подразбиране клавиатурна подредба при преход към нов екран. Това е езикът посочен на
първо място вподреждането на езиковите предпочитания.
Например, ако основната клавиатурната подредба (тази посочена на първо място) е САЩ,
при преминаването към нов екран за въвеждане или избор, ЕДИС-АСО автоматично ще установява
клавиатура САЩ. За да промените това, трябва да влезете в езиковите настройки и да промените
подреждането на използваните езици.
Моля прочетете оттук внимателно ръководството за промяна на езиковите настройки.АКТУАЛНИ ВЕРСИИ


13.06.2019
ЕДИС-АСО
7.5.0.19.06.13


28.06.2019
ЕДИС-АКТИВ 4.1.8.19.06.20


07.07.2018
ЕДИС-ФАКТУРИ 2.6.7.18.07.07
НАЧАЛО         ПРОДУКТИ         ЦЕНИ         АКТУАЛИЗАЦИИ         ПРОБНИ ВЕРСИИ         КОНТАКТИ         ПОЛЕЗНО
Copyright  2017 EDIS Software Ltd. All Rights Reserved.

НОВОСТИ


ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ


ЕДИС-АСО 7.5
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ