Create your own web pages in minutes...
АКТУАЛНИ ВЕРСИИ


30.05.2020
ЕДИС-АСО
7.5.6.20.05.30


15.05.2020
ЕДИС-АКТИВ 4.1.9.20.05.15


07.07.2018
ЕДИС-ФАКТУРИ 2.6.7.18.07.07
НАЧАЛО                ПРОДУКТИ                ЦЕНИ                АКТУАЛИЗАЦИИ                ПРОБНИ ВЕРСИИ                КОНТАКТИ                ПОЛЕЗНО
Copyright 2017 EDIS Software Ltd. All Rights Reserved.
НОВОСТИ


СОФТУЕРЕН АБОНАМЕНТ
ЕДИС СОФТУЕР ЕООД предоставя на своите клиенти на ЕДИС-АСО 7 Професионална и Стандартна версия възможност за сключване на договор за софтуерен абонамент за 2020 година за интегрираната счетоводна система ЕДИС-АСО.

Цената на софтуерния абонамент за ЕДИС-АСО 7 Професионална и Стандартна версия се формира по следния начин:

1) Цени за клиентите на ЕДИС-АСО 7 Професионална и Стандартна версия с договори за софтуерен абонамент за 2019 год.:
 • 120.00 лв. с ДДС за клиентите с инсталация на един компютър (сървър на локална мрежа);
 • 30.00 лв. с ДДС за всеки следващ компютър включен в мрежа към основния компютър (мрежово работно място);
 • 60.00 лв. с ДДС за всеки следващ самостоятелен компютър;
 • 90.00 лв. с ДДС за всеки следващ компютър, който работи като самостоятелен компютър и като мрежово работно място.

2)  Цени за клиентите направили актуализация към ЕДИС-АСО 7.5 Професионална или Стандартна версия:
 • 120.00 лв. с ДДС за клиентите с инсталация на един компютър (сървър на локална мрежа);
 • 30.00 лв. с ДДС за всеки следващ компютър включен в мрежа към основния компютър (мрежово работно място);
 • 60.00 лв. с ДДС за всеки следващ самостоятелен компютър;
 • 90.00 лв. с ДДС за всеки следващ компютър, който работи като самостоятелен компютър и като мрежово работно място.

3) Цени за клиентите на ЕДИС-АСО 7 Професионална и Стандартна версия без договори за софтуерен абонамент за 2019 год. 
 • 336.00 лв. с ДДС за клиентите с инсталация на един компютър (сървър на локална мрежа);
 • 60.00 лв. с ДДС за всеки следващ компютър включен в мрежа към основния компютър (мрежово работно място);
 • 120.00 лв. с ДДС за всеки следващ самостоятелен компютър;
 • 180.00 лв. с ДДС за всеки следващ компютър, който работи като самостоятелен компютър и като мрежово работно място.

4) Клиентите закупили лиценз за ЕДИС-АСО 7 Професионална или Стандартна версия през 2019 год., за които гаранционния срок изтича преди 01.12.2020 год., могат сключат Договор за софтуерен абонамент за оставащите месеци от 2020 год. след изтичането на едногодишния гаранционен период. В тези случаи сумата на годишния абонамент трябва да бъде разделена на 12 и умножена по броя месеци до края на 2020 год. след изтичането на гаранционния срок.
Тези клиенти не са длъжни да сключат договори за софтуерен абонамент до изтичането на гаранционния срок, но трябва да направят това преди изтичането на последния месец от гаранционния срок, който се определя от датата на издадената фактура за закупуване на лиценза за ЕДИС-АСО 7. Пропускането на  този срок ги оставя без абонамент.
Изключение от това правило са клиентите закупили лиценз в периода от октомври до декември по време на абонаментната кампания.
Те мога да сключат договор за софтуерен абонамент в периода на абонаментната кампания през следващата година като в този случай към 12-те месеца на следващата година се добавят оставащите месеци след изтичането на гаранционния срок за текущата година.
Каква е разликата между двете възможности: предварителното заплащане на абонамента и заплащането му в последния месеца преди изтичането на гаранционния срок ?
Клиентите с предварително заплатен абонамент за месеците след изтичането на гаранционния срок ползват в рамките на цялата следваща година предвидените за абонати отстъпки, а тези, които заплащат абонамента след изтичането на гаранционния срок - само за месеците, за които имат абонамент.
Пример:
Клиент закупил лиценз през месец юни 2019 год.:
1. При заплащане на абонамента до 31.12.2019 за месеците от юли до декември 2020 год. ползва предвидените за абонати отстъпки през цялата 2020 год.
2. При заплащане на абонамента до 30.06.2020 год. ползва предвидените за абонати отстъпки само за месеците от юли до декември 2020 год.

5)  Клиентите на предходни версии могат да закупят нов лиценз за ЕДИС-АСО 7 със значителни отстъпки в цената до 31.12.2019 год.
Закупуването на нов лиценз им осигурява:
 • безплатна инсталация на ЕДИС-АСО 7;
 • прехвърляне и актуализация на съществуващите бази данни от сегашните им инсталации към новата версия на изключителната цена от 2.40 ст.с ДДС  за всяка от обслужваните фирми (офертата е валидна до 31.12.2019 год.); ;
 • свързване на работни места към сървъра  за мрежовите инсталации на цена от 6.00 лв. с ДДС за работно място (офертата е валидна до 31.12.2019 год.);
 • едногодишен гаранционен срок за следващите 12 месеца, в рамките на който получават безплатно всички актуализации и нови версии на ЕДИС-АСО;
 • възможност да поддържат софтуера си в актуално състояние с минимални инвестиции.

ЗАБЕЛЕЖКА:  В абонаментния договор трябва да бъдат включени всички компютри използвани от клиента.
Ако прецените, че не желаете  да ползвате абонамент за някои работни места с ЕДИС-АСО 7 , трябва да ги дезактивирате и да ми изпратите дезактивиращите ключове преди да  заплатите абонамента.
Така ще получим информация за работните места, които са изключени от абонамента. След това ще можете отново да го активирате към използваната версия на ЕДИС-АСО 7.
Бъдещите актуализации на ЕДИС-АСО за дезактивираните работни места ще трябва да бъдат заплащани. Предходните версии могат да бъдат запазени.

Краен срок за сключване на договора до: 21.12.2019 и заплащане на абонамента до 31.12.2019 год..
Ако през годината клиентът разшири своите конфигурации, те също се включват в абонамента. Тези разширения се заплащат с отстъпка по валидната ценова листа и не влизат в цената на договора.
Софтуерният абонамент включва: .
 • програмните продукти ЕДИС-АСО 7 Профвсионална и Стандартна версия и безплатен абонамент за ЕДИС-АКТИВ 4, за клиентите които имат закупен лиценз за този програмен продукт ;
 • безплатно получаване на всички актуализации и  следващи версии на програмните продукти, за които е сключен софтуерния абонамент, независимо дали промените са породени от изменения на нормативни актове или са резултат от развитието и усъвършенстването на програмния продукт с нови функции и възможности;
 • 20 (двадесет) % отстъпка от цената за разширяване на текущата конфигурация с включване на нови самостоятелни или мрежови работни места, добавяне на фирми;
 • 20 (двадесет) % отстъпка  при закупуване на лиценз за друг софтуерен продукт на ЕДИС-СОФТУЕР ЕООД, невключен в софтуерния абонамент.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1) Клиентите сключили договор за софтуерен абонамент за 2020 год. без закупен лиценз за ползване за програмен продукт ЕДИС-АКТИВ 4, могат да закупят такъв на обявените промоционални цени за клиенти със софтуерен абонамент за 2020 год., след което ЕДИС-АКТИВ 4 автоматично ще бъде включен в  софтуерния абонамент за 2020 год.
2) Предвидените в софтуерния абонамент отстъпки не се прилагат за периодите на промоционалните Коледни и Новогодшни цени.
За този период се прилага отстъпка от 10 % (десет процента) спрямо промоционалната цена. .

Заявка за софтуерен абонамент за 2020 год. можете да изтеглите от тук.
Полълнената заявка за софтуерен абонамент трябва да бъдет изпратена на e-mail:  office@edis-bg.com до 21.12.2019 год.
На обявения в заявката имейл ще получите проформа фактура за заплащане на абонамента, съобразена с използваната при вас версия на ЕДИС-АСО и конфигурация от работни места.
Заплащането на абонамента трябва да бъде направено до 31.12.2019 год.
При заплащане на абонамента, моля в платежното  нареждане да включите името на фирмата (физическото лице)  и текста "Софтуерен абонамент".
Моля да не се правят плащания на абонамента през други фирми или физически лица, различни от притежателя на лиценза на ЕДИС-АСО 7.

Ако желаете  да получите повече информация, моля свържете се с нас: office@edis-bg.com
ЗА 2020 ГОДИНА
ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ