Create your own web pages in minutes...
АКТУАЛНИ ВЕРСИИ


30.03.2022
ЕДИС-АСО 7.6.15


07.02.2021
ЕДИС-АКТИВ 4.1.10


01.02.2022
ЕДИС-ФАКТУРИ 2.6.8
НАЧАЛО                ПРОДУКТИ                ЦЕНИ                АКТУАЛИЗАЦИИ                ПРОБНИ ВЕРСИИ                КОНТАКТИ                ПОЛЕЗНО
Copyright 2017 EDIS Software Ltd. All Rights Reserved.
Уважаеми клиенти,

Във връзка с промените в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти и изискванията към софтуера за управлението им заявяваме следното:

1. След 31.01.2020 год. програмният продукт ЕДИС-АСО Професионална и Стандартна версия може да бъде използван за отчитане на продажбите на стоки и услуги в натура (код, мярка, количество,  стойност, отстъпки и други данни свързани с продажбите), данни за контрагенти и плащания само при положение, че счетоводната система не се използва в търговския обект  с фискално устройство. Няма да бъде разработвана и поддържана  връзка и управление на касови апарати, съгласно новите изисквания на Наредба Н-18 и софтуерът няма да бъде регистриран в електронния регистър на НАП.  Всички клиенти, които до тази дата са използвали програмата  за отчитане на продажби в търговски обект с фискално устройство, трябва да преустановят прилагането й за тези цели и да се ориентират към закупуване на  системи за управление на продажбите в търговските  обекти (СУПТО), официално включени в електронния регистър на НАП.
Информацията за продажбите от СУПТО може да бъде импортирана в ЕДИС-АСО 7 Професионална версия чрез схеми за импорт и осчетоводяване на документите от тези системи.

2. След 31.01.,2020 год. програмният  продукт за издаване на фактури и известия ЕДИС-ФАКТУРИ не може да бъде изполван в търговски обект  с фискално устройство.. Няма да бъде разработвана и поддържана  връзка и управление на касови апарати, съгласно новите изисквания на Наредба Н-18 и софтуерът няма да бъде регистриран в електронния регистър на НАП.

3.  След 31.01.,2020 год. клиентите трябва да преустановят използването  програмният  продукт ЕДИС-КОМЕРС за управление на търговската дейност. Няма да бъде разработвана нова версия, няма да бъде разработвана и поддържана  връзка и управление на касови апарати, съгласно новите изисквания на Наредба Н-18 и софтуерът няма да бъде регистриран в електронния регистър на НАП.

За допълнителни въпроси моля да ни пишете  на office@edis-bg.com и ще ви върнем необходимата информация.


НОВОСТИ


ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРЕДБА Н-18 ЗА

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИ

ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА