Create your own web pages in minutes...
ВНИМАНИЕ!
В ЕДИС-АСО 7.3 са не са включени промените в ЗДДС и Правилника за неговото прилагане в сила от 01.01.2019 год.

ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА.

1. Ръководство за изтегляне на актуализацията.

2. Изтеглете съоветния пакет за актуализация в зависимост от инсталираната версия:

- ЕДИС-АСО 7.3  Професионална версия

- ЕДИС-АСО 7.3  Стандартна версия

в папката, в която е инсталирана текущата версия на ЕДИС-АСО 7 и го стартирайте.
За повече информация относно актуализацията, моля прочетете оттук.
Същата информация ще можете да прочетете и от файла Readme.txt, който ще бъде отворен преди разархивирането на актуализацията.

ЗАБЕЛЕЖКА!
Тази актуализация е предназначена само за клиентите на ЕДИС-АСО 7.0 / 7.1 / 7.2 / 7.3 Професионална или Стандартна версия.
Клиентите на предходни версии трябва да направят заявка за нов инсталационен пакет за ЕДИС-АСО 7.5 Професионална или Стандартна версия.

ВНИМАНИЕ!
За разработката на тази версия са използвани нови инструменти, които осигуряват подобрена
функционалност при работа под Windows 10. Особеност на новата среда за разработка е
включената по подразбиране опция за автоматично преминаване към установената по
подразбиране клавиатурна подредба при преход към нов екран. Това е езикът посочен на
първо място вподреждането на езиковите предпочитания.
Например, ако основната клавиатурната подредба (тази посочена на първо място) е САЩ,
при преминаването към нов екран за въвеждане или избор, ЕДИС-АСО автоматично ще установява
клавиатура САЩ. За да промените това, трябва да влезете в езиковите настройки и да промените
подреждането на използваните езици.
Моля прочетете оттук внимателно ръководството за промяна на езиковите настройки.АКТУАЛНИ ВЕРСИИ


07.03.2024
ЕДИС-АСО 7.7.7


17.03.2024
ЕДИС-АКТИВ 4.2.1


17.03.2024
ЕДИС-ФАКТУРИ 2.7.2
НАЧАЛО                ПРОДУКТИ                ЦЕНИ                АКТУАЛИЗАЦИИ                ПРОБНИ ВЕРСИИ                КОНТАКТИ                ПОЛЕЗНО
Copyright  2017 EDIS Software Ltd. All Rights Reserved.

НОВОСТИ


ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ


ЕДИС-АСО 7.3
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ