Create your own web pages in minutes...

Основни промени в ЕДИС-АСО 7.7:

 1. Поддръжка на установената нова ставка 0% ДДС за брашно и хляб от 01.07.2022 год. Това е в сила, както при въвеждането на документи за продажби и записа им в Дневника на продажбите, така и при импорта на такива документи от други програми.
 2. Включено е отчитането на получени и изпратени стоки по чл. 15А от ЗДДС и отразяването на тези операции във VIES-декларации.
 3. Включена е промяната в Правилника за прилагане на ЗДДС свързана с новата глава двадесета "Задължения при несъбираемо вземане" с чл. 124 до чл. 127 от ЗДДС
 4. Улеснено дефиниране на параметри и специални полета във функцията "Схеми за автоматично контиране" от меню "Обща база".
 5. Проверката за дублирани документи и в предходната година. 
 6. Нов имейл клиент за изпращане фактури, известия и проформи с използване на Google акаунт във връзка с наложените ограничения до тези акаунти след 30 май 2022 год. и нови възможности за използване на abv.bg и mail.bg или собствен домейн за изпращане на документи.
 7. Издаване на касови ордери към фактурите.
 8. Издаване на фактури и профорами фактуъри с различна ставка по ДДС за различните позиции.
 9. Допълнителни функционални възможности при издаване на международни фактури.
 10. Допълнителни контроли при издаване на касови ордери и отразяване на фактурите, за които са издадени ордери в касовата книга.
 11. Обединена аналитична ведомост във валута и лева
 12. Бърза аналитична справка за избрана сметка от оборотните ведомости.
 13. Преработени са аналитичните ведомости като е постигнато значително ускоряване при подготовката на тези справки особено в случите на по-големи бази данни със значителен набор от документи.
 14. Нови средства за проверка и контрол с оглед на защитата на интегритета на базата данни.
 15. Възможност за бърза промяна на имената на мрежовите работни места, пароли за достъп и персонални кодове за достъп в мрежови и облачни инсталации на ЕДИС-АСО.
 16. Обединяване на документите в аналитичните справки по документи за дублирани контрагенти с различни фирмени кодове.
 17. Възможност за получаване на детайлна информация за включените ДДС операции в комбинираните сделки с код на операция: "99" в Дневниците по ДДС.
 18. В анализа на дневниците по ДДС вече се проверява дали общата стойност на ДДС от комбинирани доставки отговаря на сумата посочена в счетоводната статия за отчитане на ДДС от документа.
 19. Нова възможност за въвеждане на липсващи документи в базата данни, ако такива са намерени в дневника по ДДС.
 20. Оптимизация на сортирането в статистическите справки.
 21. Улеснено влизане в немрежовите инсталации на ЕДИС-АСО без парола и персонален код за достъп.
 22. Информация и управление на локални и мрежови принтери.
 23. Възможност за визуални промени в интерфейса.
 24. Нови възможности и средства за улеснение на Потребителя при работа с ЕДИС-АСО.
 25. ЕДИС-АСО 7.7 работи под Windows 7/8/10/11, включително различните версии на Windows Server.
 26. Възможно е изграждането на мрежови инсталации под управлението Windows  и Linux сървъри.
 27. Налична е облачна версия на програмата.
 28. Разширена функционалност включена в ЕДИС-АСО 7.7.7 Плюс.ВНИМАНИЕ!
Тази версия е безплатна само за клиенти с договори за Софтуерен абонамент за ЕДИС-АСО Професионална и Стандартна версия за 2022, 2023 и 2024  год. и клиентите закупили нов лиценз за ЕДИС-АСО 7.6 Професионална или Стандартна версия след 01.07.2021 год.  В това число не влизат клиентите направили актуализация от предходни версии към ЕДИС-АСО 7.6 Професионална или Стандартна версия.
Допълнителната функционалност включена в разширението ЕДИС-АСО 7.7.7 Плюс е безплатна само за клиенти с договори за Софтуерен абонамент за ЕДИС-АСО Професионална и Стандартна версия за 2023 год. и клиентите закупили нов лиценз за ЕДИС-АСО 7.7 Професионална или Стандартна версия след 01.07.2022 год.
За цените за актуализация моля посетете ценовата листа.


ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА

1. Ръководство за актуализиране на ЕДИС-АСО 7.5 / 7.6 към ЕДИС-АСО 7.7.

2. Изтеглете съоветния пакет за актуализация в зависимост от инсталираната версия в папката, в която е инсталирана текущата версия на ЕДИС-АСО 7.5 /7.6 и го стартирайте.

ЕДИС-АСО 7.7.7 Професионална версия

ЕДИС-АСО 7.7.7 Стандартна версия

Пълна информация за новата версия можете да прочетете от файла ASO77.pdf.
Пълна информация за ЕДИС-АСО 7.7.7 Плюс можете да прочетете от файла ASO777.pdf.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.

1. Езикови настройки на WINDOWS 10/11 за работа с ЕДИС-АСО.

2. Предоставяне на администраторски права за ЕДИС-АСО в WINDOWS 10/11.

ВНИМАНИЕ!
За разработката на тази версия са използвани нови инструменти, които осигуряват подобрена
функционалност при работа под Windows 10. Особеност на новата среда за разработка е
включената по подразбиране опция за автоматично преминаване към установената по
подразбиране клавиатурна подредба при преход към нов екран. Това е езикът, който е
установен при стартирането на ЕДИС-АСО 7.7.
Например, ако при стартирането клавиатурната подредба е установена на САЩ,
при преминаването към нов екран за въвеждане или избор, ЕДИС-АСО автоматично ще установява
клавиатура САЩ. Затова преди стартирането на програмата преминете на използваната от вас
българска клавиатурна подредба.АКТУАЛНИ ВЕРСИИ


04.07.2024
ЕДИС-АСО 7.7.7


26.04.2024
ЕДИС-АКТИВ 4.2.2


17.03.2024
ЕДИС-ФАКТУРИ 2.7.2
НАЧАЛО                ПРОДУКТИ                ЦЕНИ                АКТУАЛИЗАЦИИ                ПРОБНИ ВЕРСИИ                КОНТАКТИ                ПОЛЕЗНО
Copyright  2017 EDIS Software Ltd. All Rights Reserved.

НОВОСТИ


ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ


ЕДИС-АСО 7.7
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ