Create your own web pages in minutes...

Основни промени в ЕДИС-АСО 7.7:

 1. Поддръжка на установената нова ставка 0% ДДС за брашно и хляб от 01.07.2022 год. Това е в сила, както при въвеждането на документи за продажби и записа им в Дневника на продажбите, така и при импорта на такива документи от други програми.
 2. Включено е отчитането на получени и изпратени стоки по чл. 15А от ЗДДС и отразяването на тези операции във VIES-декларации.
 3. Нов имейл клиент за изпращане фактури, известия и проформи с използване на Google акаунт във връзка с наложените ограничения до тези акаунти след 30 май 2022 год. и нови възможности за използване на abv.bg и mail.bg или собствен домейн за изпращане на документи.
 4. Издаване на касови ордери към фактурите.
 5. Издаване на фактури с различна ставка по ДДС за различните позиции.
 6. Допълнителни функционални възможности при издаване на международни фактури.
 7. Допълнителни контроли при издаване на касови ордери и отразяване на фактурите, за които са издадени ордери в касовата книга.
 8. Обединена аналитична ведомост във валута и лева
 9. Бърза аналитична справка за избрана сметка от оборотните ведомости.
 10. Възможност за бърза промяна на имената на мрежовите работни места, пароли за достъп и персонални кодове за достъп в мрежови и облачни инсталации на ЕДИС-АСО.
 11. Информация и управление на локални и мрежови принтери.
 12. ЕДИС-АСО 7.7 работи под Windows 7/10/11          ВНИМАНИЕ!
Тази версия е безплатна само за клиенти с договори за Софтуерен абонамент за ЕДИС-АСО Професионална и Стандартна версия за 2022 год. и клиентите закупили нов лиценз за ЕДИС-АСО 7.6 Професионална или Стандартна версия след 01.07.2021 год.  В това число не влизат клиентите направили актуализация от предходни версии към ЕДИС-АСО 7.6 Професионална или Стандартна версия.
За цените за актуализация моля посетете ценовата листа.


ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА

1. Ръководство за актуализиране на ЕДИС-АСО 7.5 / 7.6 към ЕДИС-АСО 7.7.

2. Изтеглете съоветния пакет за актуализация в зависимост от инсталираната версия в папката, в която е инсталирана текущата версия на ЕДИС-АСО 7.5 /7.6 и го стартирайте.

ЕДИС-АСО 7.7.6 Професионална версия

ЕДИС-АСО 7.7.6 Стандартна версия

Пълна информация за новата версия можете да прочетете от файла ASO77.pdf.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.

1. Езикови настройки на WINDOWS 10/11 за работа с ЕДИС-АСО.

2. Предоставяне на администраторски права за ЕДИС-АСО в WINDOWS 10/11.

ВНИМАНИЕ!
За разработката на тази версия са използвани нови инструменти, които осигуряват подобрена
функционалност при работа под Windows 10. Особеност на новата среда за разработка е
включената по подразбиране опция за автоматично преминаване към установената по
подразбиране клавиатурна подредба при преход към нов екран. Това е езикът, който е
установен при стартирането на ЕДИС-АСО 7.7.
Например, ако при стартирането клавиатурната подредба е установена на САЩ,
при преминаването към нов екран за въвеждане или избор, ЕДИС-АСО автоматично ще установява
клавиатура САЩ. Затова преди стартирането на програмата преминете на използваната от вас
българска клавиатурна подредба.АКТУАЛНИ ВЕРСИИ


03.04.2023
ЕДИС-АСО 7.7.6


18.04.2023
ЕДИС-АКТИВ 4.1.14


04.12.2022
ЕДИС-ФАКТУРИ 2.7.0
НАЧАЛО                ПРОДУКТИ                ЦЕНИ                АКТУАЛИЗАЦИИ                ПРОБНИ ВЕРСИИ                КОНТАКТИ                ПОЛЕЗНО
Copyright  2017 EDIS Software Ltd. All Rights Reserved.

НОВОСТИ


ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ


ЕДИС-АСО 7.7
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ