Create your own web pages in minutes...

В ЕДИС-АСО 7.6 са включени промените в ЗДДС и Правилника за неговото прилагане в сила от 01.07.2020 год.:

Измененията и допълненията са свързани с въвеждането на ставка от 9% ДДС за определени стоки и услуги посочени в Правилника за прилагане за ЗДДС и свързаните с това промени при въвеждането на документи с различна ставка на ДДС и други функционални разширения :
  • Възможност за изчисляване на ДДС с различна ставка при въвеждането на документите;
  • Разпределяне на въведените документи според ставката на ДДС в съответните колони на Дневника на продажбите и Справката-декларация по ДДС;
  • Отпечатване на фактури, известия към с тях и проформи фактури с различна ставка по ДДС (Професионална версия);
  • Възможност за оцветяване и удебеляване на различни елементи в печатната форма на фактурите, известията и проформа фактурите;
  • В анализа на дневниците по ДДС е включена опция за автоматична корекция на ИН по ДДС в случаите, когато има разлика между номенклатурата на контрагентите и Дневника по ДДС;
  • Разширени възможности за импорт и осчетоводяване на документи (Професионална версия) с различна ставка по ДДС и правилното им осчетоводяване и попълване на Дневника на продажбите;
  • Възможност за включване на допълнителни изчислителни модули за предварително манипулиране на данните при подготовката на импорта за осчетоводяване. (Професионална версия);
  • Възможност за автоматична настройка на отчетните периоди при прехвърляне на бази данни от друга инсталация.ВНИМАНИЕ!
Тази версия е безплатна само за клиенти с договори за Софтуерен абонамент за ЕДИС-АСО 7.5 Професионална и Стандартна версия за 2020 год. и клиентите закупили нов лиценз за ЕДИС-АСО 7.5 Професионална или Стандартна версия след 01.07.2019 год.  В това число не влизат клиентите направили актуализация от предходни версии към ЕДИС-АСО 7.5 Професионална или Стандартна версия.
За цените за актуализация моля посетете ценовата листа.


ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА

1. Ръководство за изтегляне на актуализацията за клиентите на предходни версии.

2. Изтеглете съоветния пакет за актуализация в зависимост от инсталираната версия:


ЕДИС-АСО 7.6 ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ

- ЕДИС-АСО 7.5  Професионална версия за клиентите на ЕДИС-АСО 7.5 и ЕДИС-АСО 7.6

- ЕДИС-АСО 7.6  Професионална версия за клиентите на ЕДИС-АСО версии 7.0, 7.1, 7.2 и 7.3ЕДИС-АСО 7.6 СТАНДАРТНА ВЕРСИЯ

- ЕДИС-АСО 7.5  Стандартна версия за клиентите на ЕДИС-АСО 7.5 и ЕДИС-АСО 7.6

- ЕДИС-АСО 7.6  Стандартна версия за клиентите на ЕДИС-АСО версии 7.0, 7.1, 7.2 и 7.3в папката, в която е инсталирана текущата версия на ЕДИС-АСО 7 и го стартирайте.
Пълна информация за новата версия можете да прочетете от файла ASO7600.pdf.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.

1. Езикови настройки на WINDOWS 10 за работа с ЕДИС-АСО.

2. Предоставяне на администраторски права за ЕДИС-АСО в WINDOWS 10.

ВНИМАНИЕ!
За разработката на тази версия са използвани нови инструменти, които осигуряват подобрена
функционалност при работа под Windows 10. Особеност на новата среда за разработка е
включената по подразбиране опция за автоматично преминаване към установената по
подразбиране клавиатурна подредба при преход към нов екран. Това е езикът, който е
установен при стартирането на ЕДИС-АСО 7.6.
Например, ако при стартирането клавиатурната подредба е установена на САЩ,
при преминаването към нов екран за въвеждане или избор, ЕДИС-АСО автоматично ще установява
клавиатура САЩ. Затова преди стартирането на програмата преминете на използваната от вас
българска клавиатурна подредба.АКТУАЛНИ ВЕРСИИ


08.08.2022
ЕДИС-АСО 7.7.0


07.02.2021
ЕДИС-АКТИВ 4.1.10


01.02.2022
ЕДИС-ФАКТУРИ 2.6.8
НАЧАЛО                ПРОДУКТИ                ЦЕНИ                АКТУАЛИЗАЦИИ                ПРОБНИ ВЕРСИИ                КОНТАКТИ                ПОЛЕЗНО
Copyright  2017 EDIS Software Ltd. All Rights Reserved.

НОВОСТИ


ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ


ЕДИС-АСО 7.6
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ