Create your own web pages in minutes...
АКТУАЛНИ ВЕРСИИ


21.05.2021
ЕДИС-АСО 7.6.8


07.02.2021
ЕДИС-АКТИВ 4.1.10


07.07.2018
ЕДИС-ФАКТУРИ 2.6.7
НАЧАЛО                ПРОДУКТИ                ЦЕНИ                АКТУАЛИЗАЦИИ                ПРОБНИ ВЕРСИИ                КОНТАКТИ                ПОЛЕЗНО
Copyright 2017 EDIS Software Ltd. All Rights Reserved.
НОВОСТИ


СОФТУЕРЕН АБОНАМЕНТ

СОФТУЕРНИЯТ АБОНАМЕНТ ВКЛЮЧВА:
 • програмните продукти ЕДИС-АСО 7.6 Профвсионална и Стандартна версия и безплатен абонамент за ЕДИС-АКТИВ 4, за клиентите които имат закупен лиценз за този програмен продукт ;
 • безплатно получаване на всички актуализации и  следващи версии на програмните продукти, за които е сключен софтуерния абонамент, независимо дали промените са породени от изменения на нормативни актове или са резултат от развитието и усъвършенстването на програмния продукт с нови функции и възможности;
 • 20 (двадесет) % отстъпка от цената за разширяване на текущата конфигурация с включване на нови самостоятелни или мрежови работни места, добавяне на фирми;
 • 20 (двадесет) % отстъпка  при закупуване на лиценз за друг софтуерен продукт на ЕДИС-СОФТУЕР ЕООД, невключен в софтуерния абонамент;
 • отстъпка от цената  при ползване на дистанционни услуги от ЕДИС СОФТУЕР ЕООД свързани с поддръжката на софтуера. Обявените отстъпки при ползване на дистанционни услуги са валидни само за ЕДИС СОФТУЕР  ЕООД. Дистрибуторите могат да предлагат други ценови услуги.


ЦЕНИ НА СОФТУЕРНИЯ АБОНАМЕНТ ПО КАТЕГОРИИ КЛИЕНТИ:

1) Цени за клиентите на ЕДИС-АСО 7.5 Професионална и Стандартна версия със софтуерен абонамент за 2020 год.:
 • 144.00 лв. с ДДС за клиентите с инсталация на един компютър (сървър на локална мрежа);
 • 36.00 лв. с ДДС за всеки следващ компютър включен в мрежа към основния компютър (мрежово работно място);
 • 72.00 лв. с ДДС за всеки следващ самостоятелен компютър;
 • 108.00 лв. с ДДС за всеки следващ компютър, който работи като самостоятелен компютър и като мрежово работно място.

2)  Цени за клиентите направили актуализация към ЕДИС-АСО 7.6 Професионална или Стандартна версия до 16.10.2020 год.:
 • 144.00 лв. с ДДС за клиентите с инсталация на един компютър (сървър на локална мрежа);
 • 36.00 лв. с ДДС за всеки следващ компютър включен в мрежа към основния компютър (мрежово работно място);
 • 72.00 лв. с ДДС за всеки следващ самостоятелен компютър;
 • 108.00 лв. с ДДС за всеки следващ компютър, който работи като самостоятелен компютър и като мрежово работно място.

3) Цени за клиентите на ЕДИС-АСО 7.5 Професионална и Стандартна версия без софтуерен абонамент за 2020 год.:
 • 300.00 лв. с ДДС за клиентите с инсталация на един компютър (сървър на локална мрежа);
 • 75.00 лв. с ДДС за всеки следващ компютър включен в мрежа към основния компютър (мрежово работно място);
 • 150.00 лв. с ДДС за всеки следващ самостоятелен компютър;
 • 225.00 лв. с ДДС за всеки следващ компютър, който работи като самостоятелен компютър и като мрежово работно място.

4) Клиентите закупили лиценз за ЕДИС-АСО 7.5 / 7.6 Професионална или Стандартна версия през 2020 год., за които гаранционния срок изтича преди 01.12.2021 год.:
Могат заплатят  софтуерен абонамент за оставащите месеци от 2021 год. след изтичането на едногодишния гаранционен период. В тези случаи сумата на годишния абонамент трябва да бъде разделена на 12 и умножена по броя месеци до края на 2021 год. след изтичането на гаранционния срок.
Тези клиенти не са длъжни да заплащат софтуерен абонамент до изтичането на гаранционния срок, но трябва да направят това преди изтичането на последния месец от гаранционния срок, който се определя от датата на издадената фактура за закупуване на лиценза за ЕДИС-АСО 7.5 / 7.6. Пропускането на  този срок ги оставя без абонамент.
Изключение от това правило са клиентите закупили лиценз в периода от октомври до декември на 2019 год. .
За тях софтуерния абонамент за 2021 год. включва 12-те месеца на 2021 год.  + оставащите месеци  за 2020 год. след изтичането на гаранционния срок за текущата година.
Например: клиент закупил лиценз за ЕДИС-АСО 7.5 през месец октомври на 2019 год. заплаща абонамент за 14 месеца, което включва месеците от ноември до декември 2020 год и месеците от януари до декември 2021 год.
Каква е разликата между двете възможности: предварителното заплащане на абонамента и заплащането му в последния месеца преди изтичането на гаранционния срок ?
Клиентите с предварително заплатен абонамент за месеците след изтичането на гаранционния срок ползват в рамките на цялата следваща година предвидените за абонати отстъпки, а тези, които заплащат абонамента след изтичането на гаранционния срок - само за месеците, за които имат абонамент.
Клиент закупил лиценз през месец юни 2020 год.:
а) При авансово заплащане на абонамента до 31.12.2020 за месеците от юли до декември 2021 год. ползва предвидените за абонати отстъпки през цялата 2021 год.
б) При заплащане на абонамента за оставащите 6 месеца от 2021 год. до 30.06.2021 год. ползва предвидените за абонати отстъпки само за месеците от юли до декември 2021 год.

5) Клиентите на ЕДИС-АСО на версии 7.0,7.1,7.2,7.3: 
Могат да направят актуализация към ЕДИС-АСО 7.6 и след това да заплатят за софтуерен абонамент за 2021 год. по цените обявени в т. 3).
Другият вариант е закупят нов лиценз за ЕДИС-АСО 7.6, ако цената на новия лиценз е по-изгодна от цената за актуализация + абонамент.
В случаите на закупуване на нов лиценз ползват следните преференции:
 • безплатна инсталация на ЕДИС-АСО 7.6 ;
 • едногодишен гаранционен срок за следващите 12 месеца, в рамките на който получават безплатно всички актуализации и нови версии на ЕДИС-АСО 7.6;
 • възможност да поддържат софтуера си в актуално състояние с минимални инвестиции.

6)  Клиентите на предходни версии:
Могат да закупят нов лиценз за ЕДИС-АСО 7.6 със значителни отстъпки в цената до 31.12.2020 год.
Закупуването на нов лиценз им осигурява:
 • безплатна инсталация на ЕДИС-АСО 7.6;
 • едногодишен гаранционен срок за следващите 12 месеца, в рамките на който получават безплатно всички актуализации и нови версии на ЕДИС-АСО;
 • възможност да поддържат софтуера си в актуално състояние с минимални инвестиции.


СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Крайният срок за подаване на заявки за софтуерен абонамент за 2021 год. е  23.12.2020 и заплащането на абонамента трябва да стане до 31.12.2020 год..
Ако през годината клиентът разшири своите конфигурации, те също се включват в абонамента. Тези разширения се заплащат с отстъпка по валидната ценова листа.
Заявка за софтуерен абонамент за 2021 год. можете да изтеглите от тук.
Полълнената заявка за софтуерен абонамент трябва да бъдет изпратена на e-mail:  office@edis-bg.com до 23.12.2020 год.
На обявения в заявката имейл ще получите проформа фактура за заплащане на абонамента, съобразена с използваната при вас версия на ЕДИС-АСО и конфигурация от работни места.
Заплащането на абонамента трябва да бъде направено до 31.12.2020 год.
При заплащане на абонамента, моля в платежното  нареждане да включите името на фирмата (физическото лице)  и текста "Софтуерен абонамент".
Моля да не се правят плащания на абонамента през други фирми или физически лица, различни от притежателя на лиценза на ЕДИС-АСО 7


ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Клиентите без закупен лиценз за ползване за програмен продукт ЕДИС-АКТИВ 4, могат да закупят такъв на обявените цени до 31.12.2020 год., след което ЕДИС-АКТИВ 4 автоматично ще бъде включен в  софтуерния абонамент на ЕДИС-АСО 7.6 за 2021 год.
2. Софтуерният абонамент не включва отстраняване на технически проблеми, хардуерни и софтуерни консултации и услуги, свързани с обслужването на програмните продукти, включени в него.
3. Софтуерният абонамент не включва разширения на съществуващите програмни системи: включването на допълнителни работни места, обслужвани фирми и други, които се заплащат отделно съгласно ценовата листа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с обявените в настоящото приложение отстъпки.
4.  Платената сума за софтуерен абонамент не подлежи на възстановяване или прехващане за следващи периоди или други плащания.
5. В софтуерния абонамент трябва да бъдат включени всички компютри използвани от клиента.
Ако прецените, че не желаете  да ползвате абонамент за някои работни места с ЕДИС-АСО 7.5 / 7.6 ,трябва да ги дезактивирате и да ми изпратите дезактивиращите ключове преди да  заплатите абонамента.
В тези случаи ще ви бъде върната коригирана проформа фактура за абонамента.Така ще получим информация за работните места, които са изключени от абонамента.
След това ще можете отново да го активирате към използваната версия на ЕДИС-АСО 7.5 / 7.6.Бъдещите актуализации на ЕДИС-АСО за дезактивираните работни места ще трябва да бъдат заплащани.
Предходните версии могат да бъдат запазени.


.

Ако желаете  да получите повече информация, моля свържете се с нас: office@edis-bg.com
ЗА 2021 ГОДИНА
ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ