Create your own web pages in minutes...
АКТУАЛНИ ВЕРСИИ


06.12.2021
ЕДИС-АСО 7.6.12


07.02.2021
ЕДИС-АКТИВ 4.1.10


07.07.2018
ЕДИС-ФАКТУРИ 2.6.7
НАЧАЛО                ПРОДУКТИ                ЦЕНИ                АКТУАЛИЗАЦИИ                ПРОБНИ ВЕРСИИ                КОНТАКТИ                ПОЛЕЗНО
Copyright 2017 EDIS Software Ltd. All Rights Reserved.
НОВОСТИ


СОФТУЕРЕН АБОНАМЕНТ

СОФТУЕРНИЯТ АБОНАМЕНТ ВКЛЮЧВА:
 • ЕДИС-АСО 7.6 Профвсионална и Стандартна версия и безплатен абонамент за ЕДИС-АКТИВ 4, за клиентите които имат закупен лиценз за този програмен продукт ;
 • безплатно получаване на всички актуализации и  следващи версии на програмните продукти, за които е сключен софтуерния абонамент, независимо дали промените са породени от изменения на нормативни актове или са резултат от развитието и усъвършенстването на програмния продукт с нови функции и възможности;
 • 20 (двадесет) % отстъпка от цената за разширяване на текущата конфигурация с включване на нови самостоятелни или мрежови работни места, добавяне на фирми;
 • 20 (двадесет) % отстъпка  при закупуване на лиценз за друг софтуерен продукт на ЕДИС-СОФТУЕР ЕООД, невключен в софтуерния абонамент;
 • 20 (двадесет) % отстъпка от цената  при ползване на дистанционни услуги от ЕДИС СОФТУЕР ЕООД свързани с поддръжката на софтуера. Обявените отстъпки при ползване на дистанционни услуги са валидни само за ЕДИС СОФТУЕР  ЕООД. Дистрибуторите могат да предлагат други ценови услуги.


ЦЕНИ НА СОФТУЕРНИЯ АБОНАМЕНТ ПО КАТЕГОРИИ КЛИЕНТИ:

1) Цени за клиентите на ЕДИС-АСО 7.6 Професионална и Стандартна версия със софтуерен абонамент за 2021 год.:
 • 172.80 лв. с ДДС за клиентите с инсталация на един компютър (сървър на локална мрежа) -  14.40 лв. на месец;
 • 43.20 лв. с ДДС за всеки следващ компютър включен в мрежа към основния компютър (мрежово работно място) -  3.60 лв. на месец;
 • 86.40 лв. с ДДС за всеки следващ самостоятелен компютър -  7.20 лв. на месец;
 • 129.60 лв. с ДДС за всеки следващ компютър, който работи като самостоятелен компютър и като мрежово работно място -  10.80 лв. на месец.

2) Цени за клиентите на ЕДИС-АСО 7.6 Професионална и Стандартна версия без софтуерен абонамент за 2021 год.:
 • 316.80 лв. с ДДС за клиентите с инсталация на един компютър (сървър на локална мрежа) -  26.40 лв. на месец;
 • 86.40 лв. с ДДС за всеки следващ компютър включен в мрежа към основния компютър (мрежово работно място) -  7.20 лв. на месец;
 • 158.40 лв. с ДДС за всеки следващ самостоятелен компютър -  13.20 лв. на месец;
 • 244.80 лв. с ДДС за всеки следващ компютър, който работи като самостоятелен компютър и като мрежово работно място -  20.40 лв. на месец.

3) Клиентите закупили лиценз за ЕДИС-АСО 7.6 Професионална или Стандартна версия през 2020 год., за които гаранционния срок е изтича преди 01.12.2021 год.:
Могат да заплатят софтуерен абонамент за оставащите месеци от 2021 год. след изтичането на едногодишния гаранционен период + годишния абонамент за 2022 год. В тези случаи сумата на годишния абонамент за 2022 год. трябва да бъде разделена на 12 и умножена по броя месеци до края на 2021 год. след изтичането на гаранционния срок + годишния  абонамент  за 2022 год.
База за тези изчисления е цената на абонамента за 2022 год без ДДС.
Пример:
Клиент закупил лиценз през месец юни 2020 год. за мрежова версия от два компютъра + един отделен компютър трябва да заплати следните суми за абонамент за 2022 год.:
1. За основния компютър (сървър):
    144.00 без ДДС / 12 = 12.00 лв. на месец. За оставащите шест месеца от 2021 год.: 72.00 лв. + 144.00 лв. (абонамент за 2022 год.) = 216.00 х 1.2 = 259.20 лв. с ДДС
2. За мрежовото работно място: 
    36.00 без ДДС / 12 = 3.00 лв. на месец. За оставащите шест месеца от 2021 год.: 18.00 лв. + 36.00 лв. (абонамент за 2022 год.) = 54.00 х 1.2 = 64.80 лв. с ДДС
3. За отделния компютър със самостоятелна инсталация:
    72.00 без ДДС / 12 = 6.00 лв. на месец. За оставащите шест месеца от 2021 год.: 36.00 лв. + 72.00 лв.  (абонамент за 2022 год.) = 108.00 х 1.2 = 129.60 лв. с ДДС

4) Клиентите закупили лиценз за ЕДИС-АСО 7.5 / 7.6 Професионална или Стандартна версия през 2020 год., за които гаранционния срок изтича преди 01.12.2021 год.:
Могат да заплатят софтуерен абонамент за оставащите месеци от 2022 год. след изтичането на едногодишния гаранционен период. В тези случаи сумата на годишния абонамент трябва да бъде разделена на 12 и умножена по броя месеци до края на 2022 год. след изтичането на гаранционния срок. База за тези изчисления е цената на абонамента за 2022 год без ДДС.
Тези клиенти не са длъжни да сключат договори за софтуерен абонамент до изтичането на гаранционния срок, но трябва да направят това преди изтичането на последния месец от гаранционния срок, който се определя от датата на издадената фактура за закупуване на лиценза за ЕДИС-АСО  7.6. Пропускането на  този срок ги оставя без абонамент.
Изключение от това правило са клиентите закупили лиценз в периода от октомври до декември по време на абонаментната кампания.
Те мога да сключат договор за софтуерен абонамент в периода на абонаментната кампания през следващата година като в този случай към 12-те месеца на следващата година се добавят оставащите месеци след изтичането на гаранционния срок за текущата година.
Каква е разликата между двете възможности: предварителното заплащане на абонамента и заплащането му в последния месеца преди изтичането на гаранционния срок ?
Клиентите с предварително заплатен абонамент за месеците след изтичането на гаранционния срок ползват в рамките на цялата следваща година предвидените за абонати отстъпки, а тези, които заплащат абонамента след изтичането на гаранционния срок - само за месеците, за които имат абонамент.
Пример:
Клиент закупил лиценз през месец юни 2021 год.:
1. При заплащане на абонамента за оставащите шест месеца от 2022 год. до 31.12.2022 ползва предвидените за абонати отстъпки през цялата 2022 год.
2. При заплащане на абонамента през 2022 год. до 30.06.2022 год. ползва предвидените за абонати отстъпки само за месеците от юли до декември 2022 год.

5) Клиентите на ЕДИС-АСО версии 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 и 7.5: 
Могат да направят актуализация към ЕДИС-АСО 7.6 Професионална или Стандартна версия и след това да заплатят за софтуерен абонамент за 2022 год. по цените обявени в т. 2.2. Другият вариант е закупят нов лиценз за ЕДИС-АСО 7.6, ако цената на новия лиценз е по-изгодна от цената за актуализация + абонамент.
Клиентите на ЕДИС-АСО на версии 5.х / 6.х  не могат да ползват софтуерен абонамент и трябва да закупят нов лиценз за ЕДИС-АСО 7.6 Професионална или Стандартна версия, за да преминат към тази версия.
При закупуването на нов лиценз клиентите могат да изберат конфигурация: брой компютри и фирми, различни от използваниата до момента инсталация на ЕДИС-АСО.
В случаите на закупуване на нов лиценз ползват следните преференции:
 • безплатна инсталация на ЕДИС-АСО 7.6 ;
 • безплатна актуализация на съшествуващата инсталация и базите данни към версия 7.6 или прехвърляне на базите данни към новата инсталация, ако нейната конфигурация: брой компютри и фирми  е различна от използваната до момента;
 • едногодишен гаранционен срок за следващите 12 месеца, в рамките на който получават безплатно всички актуализации и нови версии на ЕДИС-АСО 7.6.

6)  Клиентите на предходни версии:
Могат да закупят нов лиценз за ЕДИС-АСО 7.6 със значителни отстъпки в цената до 31.12.2020 год.
Закупуването на нов лиценз им осигурява:
 • безплатна инсталация на ЕДИС-АСО 7.6 ;
 • безплатна актуализация на съшествуващата инсталация и базите данни към версия 7.6 или прехвърляне на базите данни към новата инсталация, ако нейната конфигурация: брой компютри и фирми  е различна от използваната до момента;
 • едногодишен гаранционен срок за следващите 12 месеца, в рамките на който получават безплатно всички актуализации и нови версии на ЕДИС-АСО 7.6.

ВАЖНО!
Клиентите заплатили своя абонамент за 2022 г. преди 30.11.2021 г. ще получат допълнителна отстъпка от 10% (десет) за всички допълнения и разширения на счетоводната система:  допълнителни пакети от фирми, работни места в мрежа или  самостоятелни работни места (компютри) закупени до 31.12.2021 год.


СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Крайният срок за подаване на заявки за софтуерен абонамент за 2021 год. е  23.12.2021 и заплащането на абонамента трябва да стане до 31.12.2021 год..
Ако през 2022 година клиентът разшири своите конфигурации, новите работни места (компютри) също се включват в абонамента.
Заявка за софтуерен абонамент за 2022 год. можете да изтеглите от тук.
Полълнената заявка за софтуерен абонамент трябва да бъдет изпратена на e-mail:  office@edis-bg.com до 23.12.2021 год.
На обявения в заявката имейл ще получите проформа фактура за заплащане на абонамента, съобразена с използваната при вас версия на ЕДИС-АСО и конфигурация от работни места.
В случай, че имате допълнителни изисквания за промяна на конфигурацията включена в абонамента (нямаляване на работните места (компютрите) включени в абонамента) или необходимост от уточнения относно абонамента, моля да попълните в свободен текст раздела "Допълнителни изисквания".
За да се избегнат грешки и неточности, моля да не се правят преводи за софтуерен абонамент без издадена от ЕДИС СОФТУЕР ЕООД проформа фактура.
Заплащането на абонамента трябва да бъде направено до 31.12.2021 год.
При заплащане на абонамента, моля в платежното  нареждане да включите името на фирмата (физическото лице)  и текста "Софтуерен абонамент".
Моля да не се правят плащания на абонамента през други фирми или физически лица, различни от притежателя на лиценза на ЕДИС-АСО 7.6


ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Клиентите без закупен лиценз за ползване за програмен продукт ЕДИС-АКТИВ 4, могат да закупят такъв на обявените цени до 31.12.2021 год., след което ЕДИС-АКТИВ 4 автоматично ще бъде включен в  софтуерния абонамент на ЕДИС-АСО 7.6 за 2022 год.
2. Софтуерният абонамент не включва отстраняване на технически проблеми, хардуерни и софтуерни консултации и услуги, свързани с обслужването на програмните продукти, включени в него.
3. Софтуерният абонамент не включва разширения на съществуващите програмни системи: включването на допълнителни работни места, обслужвани фирми и други, които се заплащат отделно съгласно ценовата листа на ЕДИС СОФТУЕР ЕООД.
4. При закупуване на ново работно място в мрежа или отделен компютър със самостоятелна инсталация до 31.12.2021 год. към сумата за разширяването на конфигурацията трябва да бъде добавена и сумата за абонамента за 2022 год., за да бъде включено това работно място в софтуерния абонамент за 2022 год.
Пример:
В периода на абонаментната кампания от 18.10.2021 до 31.12.2021 клиент решава да разшири своята конфигурация с ново работно място в мрежа.
Цената за добавяне на работно място към съществуващата конфигурация за този период е: 72.00 лв. без ДДС
Към тази сума трябва да се добавят   36.00 лв. без ДДС или общата сума добавяне на работно място + абонамент за 2022 год. става: 108.00 лв. без ДДС (129.60 лв. с ДДС).
Клиентът има право да се откаже от софтуерен абонамент за новото работно място, но ще трябва да заплаща бъдещите актуализации за него.
5. Обявените отстъпки при ползване на дистанционни услуги са валидни само за ЕДИС СОФТУЕР  ЕООД. Дистрибуторите могат да предлагат други ценови услуги.
6.  Платената сума за софтуерен абонамент не подлежи на възстановяване или прехващане за следващи периоди или други плащания.
5.  В абонаментния договор трябва да бъдат включени всички компютри използвани от клиента. Ако клиентът прецени, че не желае  да ползва абонамент за някои работни места с ЕДИС-АСО 7.6 ,  трябва да ги дезактивира и да изпрати дезактивиращите ключове преди заплащането на абонамента. Така ще получим информация за работните места, които са изключени от абонамента.
След това ще можете отново да ги активирате към използваната версия на ЕДИС-АСО 7.6. Бъдещите актуализации на ЕДИС-АСО за дезактивираните работни места ще трябва да бъдат заплащани.
Предходните версии могат да бъдат запазени.


Ако желаете  да получите повече информация, моля свържете се с нас: office@edis-bg.com
ЗА 2022 ГОДИНА
ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ